Környezet és minőségirányítási rendszer

A kiéleződött hazai és nemzetközi piaci versenyben, és az Európai Uniós normáknak való megfelelés érdekében nem elegendők a referenciák és a kedvező árfekvés, hanem egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése.
Napjainkban a minőségbiztosítási rendszerek elterjedése az üzleti és a közéleti szférában is egyaránt jelentős. Ennek oka elsősorban az egyre magasabb követelményrendszer valamint a társadalom növekvő minőségtudata. Míg korábban csak az ipari területeken volt megfigyelhető minőségbiztosítási rendszerek kiépítése, addig manapság már a szolgáltatások terén is jellemző, valamint megjelent a közigazgatásban, közoktatásban és az egészségügyben is. A külső igényen túl természetesen a rendszer bevezetése egy hatékonyabb vállalati belső kommunikációhoz is vezet, ami megkönnyíti, és biztonságossá teszi az információk áramlását. Az elkészített és dokumentált szervezeti felépítés, átláthatóvá teszi az alá és fölé rendeltségi viszonyokat, a szervezeti tagolódást. A dokumentált és folyamatosan ellenőrzött folyamatok csökkentik a hibák lehetőségét, így költséghatékonyabb termelés érhető el.

Tevékenységünkből adódóan nagy gondot kell fordítanunk a környezetre ártalmas anyagok kezelésére, raktározására, szállításra. Ezért fontosnak tartjuk a hazai és az EU normáknak megfelelő környezetirányítási rendszer bevezetését cégünk életébe. Úgy gondoljuk, hogy a fémfelület kezelés terén bevezetett és tanúsított minőség-és környezetirányítási rendszer segíti munkánkat, és partnereink is előnyben részesítik ezt.
Ezeknek a cég egészére kiható pozitív változásoknak köszönhetően leendő partnereink nagyobb bizalmat kölcsönöznek vállalkozásunknak, és szinte minden esetben a piacra kerülés alapfeltételeként maguk a megrendelők - elsősorban a nagy és multinacionális vállalatok - követelik meg a kiépített és tanúsított minőségügyi rendszereket.