Környezetpolitika

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

A METAL-UNION Kft. a fenntartható fejlődést, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítását a környezettel összhangban teremti meg. Tevékenységünk, szolgáltatásaink ésszerű környezetbarát kialakítását, folyamatos továbbfejlesztését az ember és a környezet védelme érdekében valósítjuk meg.

A társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommunikáció, a természeti erőforrások optimális igénybevétele és hatékony felhasználása, a hulladék mennyiségének megfelelő mértékű csökkentése környezettudatos gondolkodásunk része.

A környezettudatos elkötelezettség érdekében a következő intézkedéseket hozzuk:

  • Az MSZ ISO 14000:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
  • Törekszünk arra, hogy a jogi és egyéb előírások betartása által tevékenységünk környezeti hatásait és kockázatait, valamint energia és anyagfelhasználásunkat a megfelelő mértékben csökkentsük.
  • Minden szükséges intézkedést megteszünk a környezeti veszélyek és károk megelőzése érdekében.
  • Arra ösztönözzük beszállítóinkat, hogy velünk megegyező irányvonalat képviseljenek.
  • Szorosan együttműködünk a hatóságokkal.
  • Ismertetjük ügyfeleinkkel a termékek környezetbarát kezelésének módját.
  • Munkatársaink környezeti tudatának erősítését, a környezet iránti fokozott elkötelezettséget rendszeres képzéssel segítjük elő.

Vállalatunk minden munkatársától elvárjuk, hogy tevékenységét környezeti politikánk elvei szerint végezze.

Budapest, 2017. december 17.

Kovács Zoltán