Minőségpolitika

A METAL-UNIOUN Kft. hosszú távú stratégiájában célul tűzi ki, hogy felületkezelési tevékenységünk és szolgáltatásaink színvonalát a lakosság és más megrendelőink megelégedésére folyamatosan növeli.

A célkitűzés érdekében valamennyi munkavállaló megismeri, elfogadja és alkalmazza az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert, azt magára nézve kötelezőnek tartja.

A minőségcélok megfogalmazása a megrendelő jobb kiszolgálása és
a megbízóink igényeinek figyelembe vételével történik.

A felületkezelési szolgáltatási és működési folyamtokban a teljes körű
minőségszabályozásra való törekvésnek kell érvényesülnie.

A társaság vezetése minden szinten megköveteli és támogatja az állandó önképzést, a korszerű ismeretek alkalmazását.

Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért.

A társaság a hazai és nemzetközi szabványok előírásaival összhangban folyamatosan törekszik hatékonyságának, működőképességének javítására.

A szakhatóságok előírásait figyelembe véve, a környezetvédelem fokozott minőségi megvalósítása minden munkatárs kötelessége.

A METAL-UNION Kft. minden tevékenységében kiemelt fontosságú feladatának tartja a minőség iránti elkötelezettséget a vásárolt termékek és szolgáltatások minőségének tekintetében is hasonló kötelezettségek vállalását, és teljesítését várja el szállítóitól.

A vezetők minőség iránti elkötelezettségét példamutatásuk és a minőség javításában vállalt tudatos szerepük hitelesíti.

A minőségirányítási rendszer állandó fejlesztése, tökéletesítése a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége.

Budapest, 2002. május 29.

Kovács Zoltán